AKTUALNA PROMOCJA:

10% rabatu na zakup książek Wydawnictwa Aspekt

Wolny wybór Milton i Rose Friedman

NOWE WYDANIE XII 2020 W MIĘKKIEJ OPRAWIE ZE SKRZYDEŁKAMI

Wolny Wybór - Milton i Rosie Friedman

Cena: 49,00PLN

Ilość stron: 360
W książce: zdjęcia i noty biograficzne autorów
Wymiary: 145x205x18mm
Waga: 470g.
Oprawa: miękka ze skrzydełkami, folia mat., lakier wybiórczy
ISBN: 978-83-959867-0-3Zamów teraz

Wolny wybór - to książka wyjątkowa! Idee i treści w niej zawarte wpłynęły na gospodarcze losy wielu krajów świata. Pomimo czasu, jaki upłynął od jej pierwszej publikacji, wciąż stanowi ona doskonale udokumentowany, pasjonujący wykład na temat stosunków społecznych w dzisiejszym państwie. Książka pokazuje mechanizmy sprawowania władzy, cele jakie jej przyświecają i rolę jaką odgrywa władza i poszczególne jej agendy, w życiu współczesnego człowieka. Pokazuje też efekty tego wpływu na życie, zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek.

 

Zobacz również:

Opinie

Centrum Adama Smitha - Andrzej Sadowski:

Książka Wolny wybór Miltona i Rose Friedman należy bez wątpienia do klasyki myśli ekonomicznej i politycznej XX wieku. I to klasyki w najlepszym słowa tego znaczeniu. Jest to nieczęsty wynik połączenia logiki i przejrzystego stylu pisania. Nawet najbardziej złożone zagadnienia przedstawianie są w niezwykle przystępny sposób. Dlatego, nawet nie mając ukierunkowanego wykształcenia, możemy zrozumieć przekazywaną nam wiedzę o funkcjonowaniu państwa i gospodarki. Dzięki nie tylko tym walorom książkę odpowiedzialnie można zalecić jako lekturę, która rozbudza intelektualnie i skłania do samodzielnego analizowania m.in. kwestii gospodarczych. Niewiele jest pozycji, które miały i nadal (dzięki swej uniwersalności) mają zauważalny wpływ na sposób myślenia o pozornie złożonych sprawach państwa i gospodarki.

 

Leszek Balcerowicz - ekonomista:

Wolny wybór Miltona i Rose Friedmanów należy do współczesnej klasyki. Książka pokazuje w sposób przejrzysty i zarazem rygorystyczny jak wolność gospodarcza w ramach prawa służy człowiekowi i jak jej państwowe ograniczenia mu szkodzą. Praca rozbija wiele mitów o roli państwa w społeczeństwie narosłych po II wojnie światowej. Polecam tę książkę każdemu, kto chce mądrze wybierać i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym."

 

Tygodnik WPROST:

"Wolny, czyli bogaty" Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla, jest uważany za najbardziej wpływowego ekonomistę XX wieku. To jego poglądy zapoczątkowały w USA kontrrewolucję, która zatrzymała zwiększanie roli państwa. "Wolny wybór", napisany wspólnie z żoną Rose, to jedna z najważniejszych publikacji noblisty. Można z czystym sumieniem stwierdzić, że zwolennicy socjalizmu i solidaryzmu społecznego nigdy nie przeczytali żadnej publikacji Friedmana. W prosty sposób udowadnia on bowiem nieracjonalność wzmacniania pozycji państwa w gospodarce, pokazując, że im większa rola państwa, tym biedniejsze społeczeństwo. To niestety nasze przekleństwo. "Przestano akceptować odpowiedzialność jednostki za własny los. (...) Pogląd, że rząd ma służyć jako arbiter chroniący jednostki przed wzajemnym szkodzeniem sobie, ustąpił przekonaniu, że jego rolą - podobnie jak rodziców - jest wymuszanie, aby jedni pomagali drugim". Hit! (JP)

 

Jan Winiecki - ekonomista:

"Niezwykła klarowność i sugestywność wywodu. Friedmanowie pokazują krok za krokiem, jak decyzje mające służyć interesom obywateli, stają się w efekcie ciężarem coraz trudniejszym do zniesienia. Wolny wybór stanowi próbę przedstawienia argumentów na rzecz wolnorynkowej alternatywy wobec socjalistycznej gospodarki planowej i interwencjonizmu wszelkiego rodzaju. Uważa się że w Stanach Zjednoczonych książka "Wolny wybór", a jeszcze bardziej serial telewizyjny na jej podstawie, pomogły w dokonaniu przełomu w myśleniu o ekonomii znacznych grup społecznych. Należałoby sobie życzyć, aby ta znakomita książka spełniła podobną rolę w odniesieniu do czytającej, a więc skłonniejszej do refleksji, części społeczeństwa."

 

Roman Kluska - twórca Optimusa:

"W Polsce bardzo wielu ludzi chce dobra kraju. Niemal każde posunięcie władzy jest uzasadnione palącą potrzebą służenia krajowi, a pomimo to dookoła jest tyle zła. Próbę znalezienia odpowiedzi dlaczego tak sie dzieje, daje książka "Wolny Wybór" napisana przez laureata nagrody Nobla Miliona Friedmana i jego małżonkę. Książka w bardzo klarowny sposób ukazuje "drugie dno" typowych tak zwanych "działań dla dobra kraju" które tak pięknie wyglądają w ustach polityków wszystkich partii. Bardzo, bardzo polecam tę książkę wszystkim, którzy rządzą Polską, jak i tym, którzy chcą rozumieć co się w ich kraju dzieje. Nie jest pocieszeniem, że książka, która opisuje typowe błędy władzy w wielu krajach, tak bardzo pasuje do polskich realiów."

 

George Bush - przemówienie Prezydenta USA na cześć Miltona Friedmana w maju 2002 roku:

Jest to dla mnie zaszczyt, iż mogłem tutaj dzisiaj przybyć, aby złożyć hołd bohaterowi wolności, Miltonowi Friedmanowi. Friedman użył swego wyśmienitego umysłu aby rozwinąć moralną wizję: wizję społeczeństwa, w którym mężczyźni i kobiety są wolne, mają wolny wybór, ale gdzie rząd nie jest tak wolny, by lekceważyć ich decyzje.

Tamta wizja zmieniła Amerykę, a teraz zmienia świat. Wszyscy mamy olbrzymi dług wobec tego niebotycznego ludzkiego intelektu i jego oddaniu dla wolności. (powitania innych osobistości.

Milton Friedman pokazał nam, że kiedy rząd próbuje zastąpić decyzje wolnych ludzi swoimi własnymi decyzjami, rezultaty są zazwyczaj katastrofalne. W przeciwieństwie do niewidzialnej ręki wolnego rynku, która wzbogaca ludzkie życie, niewidzialna stopa rządu, depcze ludzkie nadzieje i niszczy ich marzenia.

Milton Friedman nigdy nie twierdził, że wolny rynek jest doskonały. To właśnie jednak on udowadniał, że nawet niedoskonały rynek, daje lepsze rezultaty niż aroganccy eksperci i zachłanni biurokraci. Ale Milton Friedman nie zarzuca kontroli rządowej jedynie tego, iż jest ona nieefektywna. Jego głębsze zarzuty wynikają z podstaw natury moralnej. On nauczył nas, że głównym uzasadnieniem dla wolnego rynku jest jego moralna siła. Ludzka wolność jest podstawą godności człowieka. Wolność nagradza pracę i kreatywność, i nie można zmniejszyć zakresu wolności w naszej ekonomii, bez jednoczesnego zmniejszenia tego zakresu w naszym życiu.

Milton Friedman napisał: "Nie jest mi znane żadne społeczeństwo, które by odznaczało się znaczną miarą politycznej wolności, a jednocześnie nie stosowałoby w celu organizacji aktywności gospodarczej, systemu porównywalnego do wolnego rynku." Taki punkt widzenia był dawniej kontrowersyjny nawet dla Miltona Friedmana.

Kiedy zaczynał on swoją pracę, w powszechnym przekonaniu było, iż dni kapitalizmu są policzone. System wolnorynkowy uznawany był za nie pasujący do współczesnych problemów. Dzisiaj widzimy, że idee wolnego rynku są wielkimi lokomotywami gospodarczego rozwoju. Są on źródłem bogactwa i nadzieją świata, zmęczonego ubóstwem i uciskiem.

Idee Miltona Friedmana widzieliśmy w praktycznym zastosowaniu w Chile, gdzie grupa ekonomistów zwana "Chłopcami z Chicago", doprowadziła do kontroli nad inflacją i przygotowała grunt dla dalszego ekonomicznego sukcesu. Widzieliśmy je w działaniu w Rosji, gdzie rząd, z imponującymi efektami, wprowadził ostatnio 13 procentowy podatek liniowy. Widzieliśmy je w działaniu w Szwecji, która wprowadziła indywidualne konta emerytalne. Widzieliśmy te idee w praktycznym zastosowaniu nawet w Chinach, gdzie już dawno temu, rząd przyznał iż Marksizm był, używając ich słownictwa, "nie pasujący" do chińskich problemów.

Są to nadzwyczajne postępy. Pokazują one, że reszta świata w końcu dogania Miltona Friedmana. (Śmiech i oklaski.)

Wszelako Milton Friedman dokonał więcej, aniżeli obrony wolności jako abstrakcyjnej idei. Zastosował on twórczo potęgę wolności do rozwiązania problemów w naszym własnym kraju, stając się wpływowym społecznym reformatorem.

Milton pokazał nam jak wolność może podnieść nasze narodowe bezpieczeństwo. To on jest intelektualnym ojcem chrzestnym naszej całej ochotniczej armii. To on argumentował, że Ameryka mogłaby oprzeć się na ofiarności żołnierzy, którzy służą w siłach zbrojnych z własnej, nieprzymuszonej woli - i miał rację. Ostatnio zobaczyliśmy jakość, idealizm i umiejętności naszej zawodowej armii ochotniczej. Ci, którzy służą naszej ojczyźnie z wyboru, czynią to z honorem.

Milton Friedman pokazał nam również jak wolność może sprzyjać reformie edukacji. Przez wiele lat, był on niezmordowanym orędownikiem możliwości wyboru szkoły, jako drogi do umocnienia rodziców w swych rodzicielskich funkcjach i ulepszania funkcjonowania naszych szkół. Reforma edukacji posuwa się naprzód wówczas, gdy rodzice mają dostęp do informacji i władzę, aby na tę reformę naciskać. I nie ma żadnej większej siły przekonywania aniżeli dobra alternatywa. Biedne dzieci w Ameryce potrzebują lepszych alternatyw aniżeli wówczas, gdy wpadają w pułapkę szkół, które nie uczą i nie zamierzają się zmienić. (Aplauz.)

We wszystkich tych kwestiach i debatach, Milton Friedman argumentował z konsekwencją, odwagą i cechującą go rozbrajającą szczerością. Jego idee mają wpływ na cały świat. Dzięki sile jego przeświadczenia, znacząco przysłużył się swemu krajowi. Zostało to docenione, nie zapominając oczywiście o Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 1976, nagrodzeniem Miltona Friedmana Prezydenckim Medalem Wolności w roku 1988.

W 1938 roku Milton Friedman poślubił Różę Director, wybitną ekonomistkę w swej dziedzinie - jedyną znaną osobę, jaka kiedykolwiek wygrała z Miltonem w walce na argumenty. (Śmiech.) Pół wieku później, Milton i Róża Friedman opublikowali wspólne wspomnienie zatytułowane "Dwoje szczęśliwych ludzi". Nie ma wątpliwości, że Milton i Róża Friedman byli i są szczęśliwi. Ale nie tak szczęśliwi jak Ameryka. Jesteśmy szczęśliwi, że ich rodzice wybrali emigrację z Europy do USA. Jesteśmy szczęśliwi, że dali im miłość i odwagę, których potrzebowali aby być odważnymi i zdolnymi do sukcesu.

Jesteśmy szczęśliwi, że Milton Friedman oblał kilka swych egzaminów kwalifikacyjnych na aktuariusza - (śmiech) - i został zamiast tego, ekonomistą. (Śmiech i oklaski.) Jesteśmy wdzięczni tym twardym egzaminom (śmiech) - ale nasza wdzięczność dla nich, nie jest aż tak wielka jak dla życia, talentów i intelektu Miltona i Róży Friedman. Boże Błogosław i sprzyjaj im obojgu. (Oklaski.)[tłum: K. Haładus.]© Copyright Aleksandra Haładus, zarządzanie stroną: Marek Gluza Supported by EuroTreatMed